Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Công ty Việt Nam đầu tư khảo sát quặng antimon tại Lào

Công ty cổ phần Hòa Bình Xanh sẽ tiến hành dự án thăm dò và khảo sát quặng antimon trên địa bàn tỉnh Luang Prabang của Lào, với vốn đầu tư ban đầu 4 triệu USD.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/275350/Default.aspx