Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Công việc của Ban Tổ chức TƯ là then chốt của then chốt

Gốc

VH- Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa và năm 2011, sáng 22.11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã làm việc với Ban Tổ chức Trung ương.

Tại buổi làm việc, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của Ban Tổ chức Trung ương trong hệ thống các cơ quan tham mưu của Đảng.

Tổng Bí thư chỉ rõ, xây dựng Đảng là xây dựng về tổ chức và con người, là nhiệm vụ then chốt đảm bảo thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ chính trị trong mỗi giai đoạn cách mạng. Nói đến công tác tổ chức là nói đến nguyên tắc, hệ thống tổ chức bộ máy, biên chế, cơ chế, quy chế, phương thức, lề lối làm việc; quan hệ phối hợp giữa các bộ phận trong hệ thống và phối hợp trong ngành tổ chức. Nói đến cán bộ là nói đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đánh giá, lựa chọn, bố trí, sắp xếp cán bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ. Đây là một công tác rất hệ trọng, phức tạp và nhạy cảm.

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, công việc của Ban Tổ chức Trung ương là then chốt của then chốt, Tổng Bí thư khẳng định...

Theo TTXVN

Nguồn Văn Hóa: http://www.baovanhoa.vn/chinhtrixahoi/41000.vho