(Bongda24h) - HLV Steve Coppell của Reading thừa nhận rằng việc ngăn chặn Critiano Ronaldo của Manchester United lúc này là một công việc vô cùng nan giải.