(Zing) - Quen thuộc với các mẫu xe to như khủng long, những mẫu Core tương lai của hãng Victory lại mang nhiều dấu ấn hoài cổ