Tập đoàn công nghiệp COSCO Corp Ltd (Xingapo) cho biết công ty đóng tàu COSCO Shipyard Group mà hãng sở hữu 51% cổ phần đã giành các hợp đồng đóng tàu và cải tiến tàu có tổng trị giá 563 triệu USD từ các khách hàng quốc tế.

small_1894.jpg Dự án trên, bao gồm việc cải tiến 10 tàu và đóng 8 tàu lớn mới, sẽ được thực hiện tại xưởng đóng tàu tại COSCO ở Trung Quốc. Theo Phó Chủ tịch COSCO Corp, Ji Hai Sheng, nhiều hợp đồng mà hãng này giành được là với các đối tác danh tiếng trên thế giới. COSCO sẽ cần thời gian 160-180 ngày để hoàn thành các hợp đồng cải tiến tàu, với kế hoạch chuyển giao dự kiến diễn ra trong quý III/08. Trong khi đó, thời hạn chuyển giao tàu mới của hãng này sẽ diễn ra từ tháng 5/2009 đến tháng 3/2010.