(GameK) - Những hình ảnh cosplay rất chuyên nghiệp, đặc biệt còn có sự xuất hiện của "người đẹp cải trang" rất quen thuộc...