Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cốt lõi của khủng hoảng tín dụng Mỹ

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Những gì đã tăng mãi rồi cũng đến lúc phải giảm. Đó là quy luật cơ bản và có thể thấy được trên thị trường bất động sản của nhiều nước, trong đó có Mỹ.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=72490