Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cotana (CSC): Quý II rực sáng, doanh thu tăng gấp 10, lãi trước thuế tăng gấp 85 cùng kỳ

Tạp chí Đầu tư Tài chính
Gốc

Kết quả kinh doanh quý II/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana (HNX: CSC) đạt mức tăng trưởng rất cao với doanh thu thuần tăng gấp 10 lần và lợi nhuận trước thuế tăng gấp 85 lần so với cùng kỳ năm trước.

 Cotana (CSC): Quý II rực sáng, doanh thu tăng gấp 10, lãi trước thuế tăng gấp 85 cùng kỳ

Cotana (CSC): Quý II rực sáng, doanh thu tăng gấp 10, lãi trước thuế tăng gấp 85 cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa được công bố của CSC, quý II/2022, doanh thu thuần đạt 562 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần; lợi nhuận gộp đạt 226 tỷ đồng, tăng gấp 20 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tương ứng với đà tăng mãnh liệt của doanh thu, chi phí bán hàng cũng tăng gấp 207 lần, đạt 47 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý đi ngang, chỉ 9 tỷ đồng.

Kết quả, CSC báo lãi trước thuế 170 tỷ đồng, tăng gấp 85 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của CSC đạt 862 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần; lợi nhuận gộp đạt 328 tỷ đồng, tăng gấp 17 lần. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 13,2% của cùng kỳ lên 38% trong 6 tháng đầu năm nay.

Nhờ đó, lãi trước thuế 6 tháng đạt tới 241 tỷ đồng, tăng 80 lần so với cùng kỳ năm trước.

Về tài sản, tổng tài sản của CSC tại ngày 30/6/2022 là 2.313 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản đáng chú ý với sự gia tăng của tiền và tương đương tiền, đạt 406 tỷ đồng, tăng 75%.

Các khoản phải thu ngắn hạn không có nhiều biến động, chỉ giảm 6%, đạt 405 tỷ đồng; trong đó khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi giảm 41% xuống 10 tỷ đồng.

Tồn kho cũng giảm 12% so với đầu năm xuống còn 1.360 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc quý II/2022 là 1.667 tỷ đồng, giảm 13% so với đầu năm. Nợ vay giảm đáng kể, trong đó vay ngắn hạn 279 tỷ đồng, giảm 26%, vay dài hạn 225 tỷ đồng, gần như đi ngang.

Vốn chủ sở hữu của CSC là 646 tỷ đồng, tăng 53%. Như vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,58 lần - một mức tương đối cao.

Dòng tiền kinh doanh 6 tháng của CSC dương 272 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với cùng kỳ (âm 604 tỷ đồng) do lợi nhuận lớn và giảm được tồn kho, các khoản phải thu.

Vĩnh Chi