(ĐTCK-online) ĐHCĐ CTCP Đầu tư và phát triển nhà đất Cotec (Cotecland) đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng. Theo đó cổ đông hiện hữu được mua cổ phiếu mới phát hành với tỷ lệ 1:3 với giá bằng mệnh giá, trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2008 tỷ lệ 10%, trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 tỷ lệ 30% tăng vốn lên 100 tỷ đồng và phát hành cho cổ đông chiến lược 5 triệu cổ phiếu tăng vốn lên 150 tỷ đồng vào 6 tháng cuối năm nay.

Theo kế hoạch, năm 2010 Cotecland dự kiến lợi nhuận 39,6 tỷ đồng; năm 2011 là 79,7 tỷ đồng lợi nhuận trên vốn điều lệ 200 tỷ đồng; năm 2012 là 104,5 tỷ đồng lợi nhuận trên vốn điều lệ 250 tỷ đồng. Thặng dư vốn từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2010 sẽ chia vào năm 2012. Sau khi ĐHCĐ thành công, Cotecland đã ký hợp đồng hợp tác chiến lược với Công ty dịch vụ Công ích quận 4 đầu tư dự án Blue Saphia Tower Vũng Tàu và các dự án tại quận 4 TP. HCM; Hợp tác với Công ty TNHH Thanh Loan đầu tư dự án Blue Saphia Resort Phan Thiết và ký hợp đồng hợp tác với Ngân hàng Việt Á tài trợ toàn bộ vốn cho các dự án đầu tư của Cotecland.