Hanoinet - Tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2009 diễn ra hôm nay, Chính phủ sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết các giải pháp xây dựng nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, sinh viên và người có thu nhập thấp.