CPC, CTC, PHH, PAN, SDP công bố KQKD quý 1/2010

Gốc
(Vietstock) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông tin về báo cáo tài chính quý 1/2010 của các công ty có mã chứng khoán CPC, CTC, PHH, PAN, SDP.

CTCP Thuốc Sát Trùng Cần Thơ (HNX: CPC) công bố doanh thu thuần đạt 38.29 tỷ đồng, lợi nhuận gộp là 8.59 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế quý 1/2010 đạt 5.65 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,376 đồng. Theo báo cáo hợp nhất của CTCP Văn hóa - Du lịch Gia Lai (HNX: CTC), doanh thu thuần quý 1/2010 đạt 41.82 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế với 2.87 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ chiếm 1.97 tỷ đồng. EPS đạt 406 đồng. CTCP Hồng Hà Dầu khí (HNX: PHH) công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với 134.87 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận gộp là 10.14 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý 1/2010 đạt 1.5 tỷ đồng, trong đó của công ty mẹ chiếm 1.49 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2010, CTCP Xuyên Thái Bình (HNX: PAN) đạt 45.96 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận gộp còn 7.99 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh với 8.85 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 6.53 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế từ cổ đông công ty mẹ là 6.49 tỷ đồng, EPS đạt 928 đồng. CTCP Thương mại & Vận tải Sông Đà (HNX: SDP) công bố đạt doanh thu thuần là 134.14 tỷ đồng, giá vốn hàng bán chiếm 125.58 tỷ đồng, lợi nhuận gộp là 8.55 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.1 tỷ đồng. ---> Tải báo cáo tài chính quý 1/2010

Tin nóng

Tin mới