Craig gia nhập làng nhạc tình cờ khi cùng làm việc với nhóm Damage để cover bài hát “Wonderful Tonight” của Eric Capton.