Nội dung cuộc trao đổi với ông Lito Camacho, Phó chủ tịch Tập đoàn Credit Suisse khu vực châu Á –Thái Bình Dương...