Xóa đói giảm nghèo vùng DTTS và miên núi: Nhiều bước tiến căn bản

Xóa đói giảm nghèo vùng DTTS và miên núi: Nhiều bước tiến căn bản

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh...

167 liên quan

Tỉnh Bến Tre: Giải ngân vốn vay cho hộ nghèo phát triển kinh tế

Tỉnh Bến Tre: Giải ngân vốn vay cho hộ nghèo phát triển kinh tế

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre đã phối hợp Chi nhánh Ngân hàng...

167 liên quan

Nguồn vốn vay giải quyết việc làm góp phần xây dựng nông thôn mới

Năm 2019 doanh số cho vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Ba Vì đạt 65,6 tỷ đồng, đã tạo việc làm mới...

167 liên quan

Quận Thanh Xuân: Nguồn vốn ngân sách góp phần nâng mức sống người dân

Năm 2019, quận Thanh Xuân chuyển 10 tỷ đồng ngân sách sang Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) quận và có khoảng...

167 liên quan

Phường Khương Đình: Nhiều hộ thu nhập ổn định khi tiếp cận vốn giải quyết việc làm

Từ nguồn vốn vay chương trình giải quyết việc làm, nhiều hộ gia đình ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân...

167 liên quan

Trên 3.500 hộ dân Hoài Đức được vay vốn tạo việc làm

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Hoài...

167 liên quan

Nguồn lực quan trọng cho an sinh xã hội

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính...

167 liên quan

Chương trình vốn vay giải quyết việc làm quận Thanh Xuân: Tạo việc làm cho gần 5.000 lao động

Chia sẻ về việc sử dụng đồng vốn vay, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) quận Thanh Xuân Dương...

167 liên quan

'Quả ngọt' từ chương trình tín dụng chính sách xã hội

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo...

167 liên quan

Dư nợ cho vay hộ mới thoát nghèo chiếm tỷ lệ cao

Hiện nay, dư nợ cho vay hộ mới thoát nghèo đạt trên 1.036 tỷ đồng, chiếm 22,43% tổng dư nợ và là chương trình...

167 liên quan

Quảng Ninh: Nhiều giải pháp tạo việc làm cho người lao động

Giải quyết việc làm cho người lao động là tiêu chí quan trọng trong công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng...

167 liên quan

Trên 15.600 hộ dân Sóc Sơn được vay vốn phát triển sản xuất

Trao đổi với Kinh tế & Đô thị về hoạt động cho các hộ dân vay vốn, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội...

167 liên quan

Phú Minh phấn đấu cuối năm 2019 giảm còn 1% hộ nghèo

Nhờ quyết liệt thực hiện các giải pháp, trong đó cho các đối tượng vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội...

167 liên quan

Vốn ủy thác ngân hàng chính sách xã hội: Hiệu quả từ chính sách an sinh

Nhờ được tiếp cận nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), nhiều hộ gia đình nghèo đã vươn...

167 liên quan

Huyện Mê Linh xây dựng hơn 850 mô hình kinh tế hộ gia đình

Với số dư nợ trên 312 tỷ đồng, người dân huyện Mê Linh đang đầu tư nhiều mô hình kinh tế. Giám đốc Ngân hàng...

167 liên quan