(NDHMoney) Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm của CTCP Công trình 6 (mã CT6 - HNX) giảm 35,69%, lợi nhuận sau thuế là âm 2,09 tỷ đồng.

CT6 vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2013 và 6 tháng đầu năm 2013. Trong đó, doanh thu thuần quý II/2013 của CT6 chỉ đạt 26,91 tỷ đồng, giảm mạnh 57,17%. Lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt vỏn vẹn 67 triệu đồng, giảm 47,51% so với cùng kỳ năm 2012.

Theo CT6, lợi nhuận giảm so với cùng kỳ là do giá cả vật tư vật liệu, xăng dầu tăng, các chủ đầu tư thiếu vốn, giải phóng mặt bằng, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư chậm, tình hình thanh quyết toán vốn XDCB rất chậm và khó khăn. Thị trường tiêu thụ đá các loại đóng băng, do không tiêu thụ được nên sản xuất đình trệ, dẫn đến kết quả kinh doanh tiếp tục thua lỗ.

Bên cạnh đó, quý II năm 2013, công ty đang thi công cầm chừng do khó khăn và vướng mắc nhiều từ khâu, khối lượng hoàn thành thấp trong khi chi phí kinh doanh của doanh nghiệp lớn do phải trả lãi vay ngân hàng cao.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2013, doanh thu của CT6 chỉ đạt 44,27 tỷ đồng, giảm 35,69% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng của công ty là âm 2,09 tỷ đồng, tăng 7,75% so với mức lỗ 1,94 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2012.

Được biết, quý I/2013 doanh thu của CT6 đạt 18,08 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ nhưng lại lỗ 2,16 tỷ đồng.