Căn cứ theo Giấy phép điều chỉnh số 267/UBCK-GP ngày 7/10/2009 của UBCKNN, CTCP Chứng khoán Cao Su thông báo thay đổi địa điểm Trụ sở chính như sau:

- Địa điểm Trụ sở chính mới: Tầng 02 tòa nhà Master Building, số 41 – 43 Trần Cao Vân, Phường 06, Quận 03, Tp Hồ Chí Minh. - Số điện thoại: 08 – 39147247 - Số fax: 08 – 39147346