CTCK Gia Phát thay đổi tên công ty

Gốc
Căn cứ Quyết định số 269/UBCK-GP ngày 19/10/2009 của UBCKNN, Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Phát thông báo việc thay đổi tên Công ty như sau:

Tên Công ty đã đăng ký: - Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Phát - Tên tiếng Anh: Gia Phat Securities Incorporation - Tên viết tắt: GPS Tên Công ty đăng ký thay đổi: - Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Stock Mart Việt Nam - Tên tiếng Anh: Stock Mart Vietnam Securities Joint Stock Company - Tên viết tắt: VN Stock Mart SJC.

Tin nóng

Tin mới