(ĐTCK-online) CTCK Quốc tế Việt Nam (VIS) vừa có bản báo cáo định giá cổ phiếu CTCP Vận tải SAFI (mã SFI).

SAFI hoạt động trong lĩnh vực đại lý vận tải đa phương thức bao gồm vừa vận tải nội địa vừa quốc tế, chiếm 56-58% trong tổng doanh thu. Công ty hiện là tổng đại lý cho 2 hãng tàu lớn là Đông Nam Á của Hàn Quốc và Cosco của Trung Quốc. Doanh thu của mảng này thường chiếm 5% đến 8% trong tổng doanh thu của Công ty. Mảng giao nhận hàng hóa và kho bãi chiếm từ 34,8% đến 36% trong tổng doanh thu. Theo phương pháp P/E, giá cổ phiếu SFI là 88.500 đồng/cổ phần, theo phương pháp P/BV, giá cổ phiếu SFI là 24.900 đồng, bình quân hai phương pháp trên giá SFI xấp xỉ 57.000 đồng/CP.