CTCP Full Power bị nhắc nhở lần hai

Gốc
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM vừa có công văn nhắc nhở CTCP Full Power (FPC) lần thứ hai về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính.

Sở GDCK TP HCM đã yêu cầu FPC chấn chỉnh công tác kế toán để công bố thông tin theo đúng quy định của Thông tư 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Được biết, từ quý IV/2007 đến nay, FPC đã liên tục xin gia hạn nộp các báo cáo tài chính quý vì không kịp công bố thông tin theo đúng quy định. Trong quý II/2009, FPC đã đạt 92,975 tỷ đồng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 31,72% so với quý II/2008 (giảm 43,2 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 178,744 tỷ đồng, giảm 28,58% (giảm 71,515 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2008. Cũng trong quý II/2009, FPC tiếp tục lỗ 6,742 tỷ đồng, nâng số lỗ lũy kế 6 tháng đầu năm lên 15,65 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2008 Công ty đã lãi 4,197 tỷ đồng. Đây là quý thứ 3 liên tiếp FPC lỗ, trước đó quý I/2009 Công ty đã lỗ hơn 8,9 tỷ đồng và quý IV/2008 lỗ 49,6 tỷ đồng. Thanh Huyền

Tin nóng

Tin mới