Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của CTCP Khoáng sản Vinas A Lưới với những nội dung sau:

Tên công ty: CTCP Khoáng sản Vinas A Lưới + Tên tiếng Anh: Vinas A Luoi Join Stock Company + Địa chỉ trụ sở chính: Xã Hương Phong, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế + Điện thoại : 0543.870729 Fax : 0543870729 + Địa chỉ website: www.khoangsanaluoi.com.vn + Vốn điều lệ đăng ký: 15.000.000.000 đồng + Vốn điều lệ thực góp: 15.000.000.000 đồng + Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 1.500.000 cổ phiếu + Tổng giá trị chứng khoán đăng ký niêm yết: 15.000.000.000 đồng + Ngành nghề kinh doanh: - Khai thác và chế biến khoáng sản - Sản xuất, kinh doanh VLXD -   Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy điện... - San lấp mặt bằng, vận chuyển hàng hóa...