CTCP Sông Ba lên sàn HoSE từ 1.6

Gốc
HoSE cho biết, ngày 1.6 sẽ đưa CP của CTCP Sông Ba vào giao dịch chính thức. Theo đó, CTCP Sông Ba với VĐL 500 tỉ đồng, vốn thực góp 450 tỉ đồng sẽ giao dịch 45 triệu CP tại đây.

Mã CK của Cty là SBA, giá tham chiếu trong ngày đầu giao dịch của SBA là 16.000 đồng/CP, biên độ dao động giá là +/-20%. Trước đó, ngày niêm yết có hiệu lực của Cty là ngày 28.4. Được biết, ngành nghề kinh doanh của Cty là đầu tư các dự án thủy điện; sản xuất, kinh doanh điện năng; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng các công trình, khảo sát thiết kế xây dựng các công trình thủy điện có công suất đến 30MW, đường dây điện và trạm biến áp đến 110kV; tư vấn giám sát xây dựng, quản lý các công trình thủy điện vừa và nhỏ, đường dây điện và trạm biến áp đến 110kV.

Tin nóng

Tin mới