Ngày 26/05/2010, Sở GDCK Hà Nội đã chấp thuận cho CTCP Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (MCK: SMT) được niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội. Sở GDCK Hà Nội trân trọng công bố Bản cáo bạch của Công ty tới các nhà đầu tư và các công ty chứng khoán.

File đính kèm: SMT_BCB.rar Xem thông tin chi tiết về SAMETEL