Ông Nguyễn Văn Hưng, em trai ông Nguyễn Bá Dương - Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Cotec (HOSE: CTD) đã bán hết 1,500 cp vào ngày 12/09.

Tài liệu đính kèm:
20141006---CTD---KQGD-CD-LQ---NGUYEN-VAN-HUNG.pdf

HOSE