CTD thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền có bảo đảm

Gốc
Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở trong quý IV/2018.

Theo đó, Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (mã CK: CTD) thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền. Cụ thể, hạn mức chào bán cũ của CTD là 4.232.357 cổ phiếu, hạn mức chào bán mới là 4.085.255 cổ phiếu.

Sau khi CTD thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền, danh sách cổ phiếu đáp ứng điều kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền và hạn mức còn được phép chào bán quý IV/2018 được áp dụng từ ngày 14/01/2019 như sau:

M.Dung