Ngày 15/8/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản chấp thuận đề nghị được tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank - CTG).