(NDH) Ngày 26/9/2014, Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG - HNX) đã bán 2.016.900 cổ phiếu của CTCP Xây dựng công trình ngầm (mã CTN - HNX).

Như vậy, trong tổng số 2.145.000 cổ phiếu CTN đăng ký bán, VCG đã thực hiện bán đợt 1 qua hệ thống chuyển quyền sở hữu tại VSD là 2.016.900 cổ phiếu CTN, số lượng còn lại 128.100 cổ phiếu CTN đang trong quá trình giao dịch theo thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ số 2061/2014/CV-QLGS ngày 19/9/2014.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu CTN bình quân dao động trong biên độ 7.200 – 8.400 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 5.314 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 41,9 triệu đồng/phiên.

Bình Minh - NDH