Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cty CP đầu tư - xây dựng Hà Nội: Đảm bảo việc làm và thu nhập cho 600 lao động

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Ông Phạm Xuân Đức, Tổng Giám đốc Cty CP đầu tư - xây dựng Hà Nội cho biết, giá trị đầu tư các dự án và giá trị các hợp đồng nhận thầu xây lắp chuyển tiếp sang năm 2008 và các năm tiếp theo vẫn còn rất lớn.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=40837