Cứ 7 phút lại có một trẻ em bị tước đi sự sống vì bạo hành

Gốc
Trên thế giới, cứ 7 phút qua đi lại có một trẻ em chết vì bạo hành; tại Việt Nam, hàng năm có khoảng 2000 trẻ em bị xâm hại ảnh hưởng thể chất và tinh thần.

VTC1

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cu-7-phut-lai-co-mot-tre-em-bi-tuoc-di-su-song-vi-bao-hanh-d5 14124.html