Cu-ba tiếp tục các cải cách thông thoáng

Gốc
AP cho biết, biện pháp mới nhất trong hàng loạt cải cách thông thoáng gần đây nhằm cải thiện đời sống người dân do tân Chủ tịch Cu-ba Ra-un Ca-xtơ-rô đưa ra là đẩy nhanh tiến trình cấp quyền sử dụng nhà ở tư nhân vốn hoàn toàn do nhà nước quản lý từ trước tới nay cho hàng nghìn người dân nước này đang phải thuê nhà ở của nhà nước từ 20 năm trước...

Tin nóng

Tin mới