Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cù bất cù bơ giữa nơi đô hội

Báo Đầu Tư
Gốc

(BNS) Một thanh niên không cha không mẹ, lăn lộn đủ thứ nghề kiếm sống mà vẫn thiếu đói bởi khờ khạo, thậåt thà; một ông cụ người Hoa hơn 80 tuổi hiền lành bị con cháu hất hủi, phải lang bạt, sống nhờ sự bố thí, đùm...

Nguồn Đầu Tư: http://www7.congan.com.vn/home/phong_su_dieu_tra/2007/11/mlnews.2007-10-30.9954211461