(PLO)-Tình hình chăn nuôi bò sữa ở huyện Củ Chi phát triển một cách tự phát đã làm cho môi trường nông thôn bị ô nhiễm nghiêm trọng.