"Cú đúp" cho Nguyễn Hải Phong

Gốc
Liveshow đầu tiên của Bài hát Việt năm 2008, ở một khía cạnh nào đó, có thể coi là đêm của Nguyễn Hải Phong khi tác giả trẻ này đã là chủ sở hữu của hai giải thưởng chính thức do Hội đồng thẩm định bình chọn.

Tin nóng

Tin mới