Cụ già Mỹ giấu kho báu 2 triệu USD trong núi, tặng cho ai tìm được

Gốc
Ông Forrest Fenn đã làm ra một rương kho báu và đem giấu tại một nơi bí ẩn nào đó ở vùng núi Rocky, phía tây nước Mỹ, vào năm 2010. Hiện vẫn chưa có ai tìm được kho báu này.

Tuấn Thanh - Tuấn Nguyễn Video: Mr. Luxury