Cứ làm công ăn lương, bao giờ mới thành triệu phú?

Gốc
“Nếu bạn tiết kiệm 2.000$ mỗi năm với lãi suất 5%, bạn sẽ phải mất 66 năm để trở thành triệu phú..."

Trở thành triệu phú có thể bắt đầu từ suy nghĩ của bạn, nhưng nó cũng có thể bắt đầu từ những khoản tiết kiệm.

Nếu bạn bỏ ra 415 USD tiết kiệm mỗi tháng bắt đầu từ khi 20 tuổi; 651 USD mỗi tháng bắt đầu ở tuổi 30 và 1.300 USD mỗi tháng ở tuổi 40, với lãi suất hoặc tỷ suất lợi nhuận 6%, bạn sẽ trở thành triệu phú theo đúng kế hoạch ở tuổi 67.

Cứ làm công ăn lương, bao giờ mới thành triệu phú? - Ảnh 1

Hãy xem mất bao lâu thì bạn sẽ thành triệu phú:

Blogger tài chính cá nhân Zach của trang Four Pillar Freedom đã tạo ra một biểu đồ đơn giản tính số năm bạn có thể trở thành triệu phú, dựa trên tài khoản tiết kiệm hàng năm và tỷ suất lợi nhuận, với giả định bạn bắt đầu từ con số 0.

Biểu đồ tính số năm bạn có thể trở thành triệu phú dựa trên tài khoản tiết kiệm hàng năm và tỷ suất lợi nhuận.
Zach chỉ ra rằng nếu bạn tiết kiệm càng ít thì bạn càng phải đầu tư nhiều hơn. “Nếu bạn tiết kiệm 2.000 USD mỗi năm với lãi suất 5%, bạn sẽ phải mất 66 năm để trở thành triệu phú. Nhưng nếu vẫn tiết kiệm số tiền đó với lợi suất 10%/năm, bạn có thể trở thành triệu phú chỉ trong vòng 41 năm”, Zach viết.

Tuy nhiên, biểu đồ trên không tính đến những thay đổi có thể ảnh hưởng đến tài sản của bạn qua nhiều thập kỷ chẳng hạn như những cú sốc kinh tế, trường hợp khẩn cấp, chiều hướng tăng hoặc giảm của thị trường. Nếu bạn đặt mục tiêu nghỉ hưu với 1 triệu USD hoặc nhiều hơn, hãy đưa ra ý tưởng và thử tính toán xem mình mất bao lâu để đạt tới mục tiêu.

Hãy để tiền làm việc cho bạn. Đầu tư vào tài khoản tiết kiệm hoặc tài khoản hưu trí ngay từ bây giờ!

Phương Anh

Tin nóng

Tin mới