Cử nhân cướp ngân hàng ngồi tù 18 năm

Gốc
(Zing) - Cướp trót lọt một vụ được hơn 600 triệu đồng, khi túng tiền đánh bạc, Sự lại đi mua súng, dao đến một ngân hàng khác để cướp.

Tin nóng

Tin mới