Cụ Yisrael Kristal, người đã được Kỷ lục Guiness thế giới công nhận là cụ ông cao tuổi nhất thế giới - vừa qua đời vào ngày 11.08 ở tuổi 113.