(VTC News) - Những bi hài khi mới đến một đất nước khác.

Hoàng Việt (DMC)