Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cụ thể hóa để đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng

Gốc

ND - Sau gần mười ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ bảy BCH T.Ư Đảng đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126811&sub=49&top=36