Cụ thể hóa nội dung giao ước thi đua vào nhiệm vụ mỗi đơn vị

Gốc
Sáng 10-2, Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua năm 2017.

Tin nóng

Tin mới