Bước vào tuần làm việc thứ 3 của Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, các ĐBQH sẽ có một chương trình nghị sự hết sức căng thẳng với những vấn đề nóng của đất nước.

Cu tri cho don tuan lam viec cang thang cua Quoc hoi - Anh 1

Ngày làm việc đầu tiên của tuần này, hôm nay (31/10), Quốc hội sẽ nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật cảnh vệ; tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

Nội dung luôn 'nóng' ở mỗi kỳ họp Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế xã hội của đất nước, sẽ được tiến hành trong tuần họp này.

Trong phiên họp ngày 01, 02-11-2016 Các ĐBQH sẽ thảo luận ở hội trường về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017. Trong phiên họp, thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sáng thứ năm, ngày 03-11-2016 Quốc hội thảo hội trường về: Kế hoạch tài chính 5 năm; Mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020 (trong đó có đánh giá toàn diện các mặt công tác huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2011-2015);Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Vào buổi chiều cùng ngày, Quốc hội Thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017; Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ sáu, ngày 04-11-2016 Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tiếp đó, các ĐBQH thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Đặc biệt, trong các phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, kết quả thực hiện ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 nước , sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri cả nước theo dõi.

Trước đó, vào đầu kỳ họp, các ĐBQH đã nghe chính phủ báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn, kết quả thực hiện ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 nước... Những nội dung này cũng đã được các ĐBQH thảo luận trong các phiên làm việc tại tổ./.

Vân Tùng