Mỗi cử tri Mỹ sẽ chỉ có không quá 3 phút để quyết định lựa chọn ứng viên nào cho vị trí tổng thống và cũng không được cho người khác xem lá phiếu đã điền của mình.

Cu tri My duoc o trong buong dien phieu toi da bao nhieu phut? - Anh 1

Trong những quy định đối với cử tri Mỹ khi đi bầu cử, có việc không được quay phim, chụp ảnh; không đeo huy hiệu, mang các thông điệp chính trị trên người; không cho người khác xem lá phiếu đã điền của mình; không mao theo các loại vũ khí và không được ở lại trong buồng điền phiếu quá 3 phút.

67Theo bạn ai sẽ là Tổng thống Mỹ tiếp theo?

Video: Những điều cử tri Mỹ bị cấm khi đi bỏ phiếu - Nguồn: Zing News

Nguồn: Zing News