Cử tri nhất trí cao Đề án thành lập thị trấn Phước Cát, Cát Tiên, Lâm Đồng

Gốc
Đề án thành lập và lấy tên thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng đã được đa số cử tri xã Phước Cát 1, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng tán thành.

Cử tri nhất trí cao Đề án thành lập thị trấn Phước Cát, Cát Tiên, Lâm Đồng - Ảnh 1

Ảnh minh họa

UBND xã Phước Cát 1 cho biết, ngày 23/9/2016, Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức họp cán bộ chủ chốt gồm: Cán bộ chuyên trách, trưởng các ban ngành đoàn thể của thị trấn, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận của 10 thôn. Đồng thời từ ngày 28/9 đến hết ngày 30/9/2016, UBND xã Phước Cát 1 đã chỉ đạo 10 thôn của xã tổ chức họp nhân dân để tham gia vào Đề án thành lập và lấy tên thị trấn Phước Cát huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

UBND xã tổng hợp kết quả lấy ý kiến của nhân dân tham gia vào Đề án trên cơ sở nội dung biên bản họp nhân dân của các tổ dân phố như sau: Tổng số 10/10 thôn tổ chức họp nhân dân với 10 hội nghị. Trong đó, tổng số phiếu phát ra và thu về là 4.867 phiếu. Số phiếu thống nhất với Đề án và lấy tên thị trấn Phước Cát là 4.866 đạt 99,98%. Số phiếu không thống nhất Đề án là 1 phiếu, chiếm 0,02%.

Như vậy có 99,98% cử tri thống nhất Đề án thành lập và lấy tên thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Mời bạn đọc xem toàn văn Báo cáo tổng hợp ý kiến của nhân dân về Đề án thành lập và lấy tên thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng tại đây .

Tuệ Văn

Tin nóng

Tin mới