Cử tri nhất trí giới thiệu Thượng tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Gốc
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Thịnh (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) phối hợp với UBND phường, chiều 13-4, tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã quán triệt mục đích, yêu cầu hội nghị; giới thiệu danh sách người ứng cử; thông báo tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV; thư ký hội nghị đọc tiểu sử tóm tắt của Thượng tướng Phan Văn Giang, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Qua nghe chủ tọa tóm tắt kết luận, hội nghị đã tiến hành biểu quyết lấy tín nhiệm. Kết quả,100% cử tri dự hội nghị biểu quyết nhất trí giới thiệu Thượng tướng Phan Văn Giang ứng cử bầu đại biểu Quốc hội khóa XV.

TTXVN

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/996254/cu-tri-nhat-tri-gioi-thieu-thuong-tuong-phan-van-giang-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv