Cử tri tiếp tục kiến nghị nhiều vấn đề về kinh tế-xã hội

Gốc
Nhiều ý kiến cử tri bức xúc về tình hình giá cả tăng cao, việc làm và tình trạng ô nhiễm môi trường…

Tin nóng

Tin mới