Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cử tri ủng hộ thành lập thị trấn Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo Chính Phủ
Gốc

Đề án thành lập thị trấn Kim Long thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được đông đảo cử tri ủng hộ.

Một góc xã Kim Long - Ảnh: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Một góc xã Kim Long - Ảnh: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dân số xã Kim Long tính đến 31/12/2021 là 16.429 người, bao gồm: dân số thường trú là 16.263 người, dân số tạm trú đã quy đổi là 166 người.

Tổng số cử tri xã Kim Long là: 11.132 người.

Số cử tri tham gia ý kiến Đề án thành lập thị trấn Kim Long thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 11.132 người, tỷ lệ 100% (so với tổng số cử tri).

Số cử tri tán thành Đề án thành lập thị trấn Kim Long thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 11.128 người, đạt tỷ lệ 99,96% (so với tổng số cử tri).

Số cử tri không tán thành Đề án: 04 người đạt tỷ lệ 0,04% (so với tổng số cử tri).

Mời bạn đọc xem toàn văn Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc thành lập thị trấn Kim Long thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

Báo cáo