Cửa Lò (Nghệ An) - sẵn sàng cho “mùa biển” mới

Gốc
Đang trong giai đoạn nước rút khẩn trương cho ngày mạc mùa tắm biến 2009, thị xã Cửa Lò vào những ngày cuối tháng 3 nhộn nhịp như một công trường xây dựng. Chi tiết

Tin nóng

Tin mới