Trong một động thái nhằm mở đường cho các cuộc cải cách với quy mô lớn hơn, chính quyền Cuba vừa ban hành một sắc lệnh đẩy nhanh tiến trình trao quyền sở hữu tư nhân về nhà ở do nhà nước quản lý từ trước tới nay cho hàng ngàn người dân nước này.