Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cuba kỷ niệm ngày bãi công chống chế độ độc tài

Gốc

Ngày 9/4, tại thành phố Sagua la Grande thuộc tỉnh Villa Clara (Cuba) đã diễn ra mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày nổ ra cuộc tổng bãi công (9/4/1958-2008) chống lại chế độ độc tài Fulgencio Batista.

Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/244658/Default.aspx