Cuba tọa đàm nhân kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Gốc
Đại sứ Việt Nam tại Cuba Vũ Chí Công nêu bật ý nghĩa và giá trị thực tiễn của Di chúc Bác Hồ, kim chỉ nam cho toàn Đảng và toàn thể nhân dân Việt Nam trên con đường đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Ngày 15/10, tại La Habana (Cuba), Tổ chức đoàn kết với các dân tộc Á -Phi - Mỹ La-tinh phối hợp với Trung tâm nghiên cứu châu Á và châu Đại Dương và Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã tổ chức buổi tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 45 năm ngày hy sinh của anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi (15/10). Chủ tịch Phong trào Cuba vì hòa bình và chủ quyền của các dân tộc Jose Ramon Rodriguez, Chủ tịch Tổ chức đoàn kết với các dân tộc Á -Phi - Mỹ La-tinh Eduardo Regalado, Bộ Ngoại giao và Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc đã tới dự. Tại buổi nói chuyện, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Vũ Chí Công nêu bật ý nghĩa và giá trị thực tiễn của Di chúc Bác Hồ, kim chỉ nam cho toàn Đảng và toàn thể nhân dân Việt Nam trên con đường đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh tinh thần đoàn kết trong Đảng và trong dân, mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và quần chúng, đặc biệt là tầng lớp thanh niên. Thực hiện Di chúc của Người, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, sự ủng hộ và tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả của bạn bè khắp năm châu, đã hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, và đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay. Đề cập sự hy sinh anh dũng của liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi, Đại sứ Vũ Chí Công đã ôn lại hành động quả cảm của anh Trỗi cũng như ý chí quật cường của anh trong những ngày bị kẻ thù giam giữ và chín phút làm nên lịch sử của anh Trỗi trước pháp trường. Đại sứ nhấn mạnh liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi sẽ mãi là tấm gương sáng để thế hệ thanh niên Việt Nam ngày nay noi theo trên còn đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại sứ Vũ Chí Công cũng nhắc lại hành động hiệp nghĩa của những du kích Venezuela trong việc muốn giải cứu anh Trỗi từ tay kẻ thù. Nhân dịp này, đông đảo các đại biểu đã xem một băng hình dài 20 phút về những thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học-kỹ thuật và xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cùng ngày, báo "Granma", cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, đã có bài viết ca ngợi tấm gương hy sinh anh dũng của anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi./. TTXVN

Tin nóng

Tin mới