Qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, những thành tựu trong công tác đăng ký giao dịch bảo đảm của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã góp phần chung vào những thành tích của Bộ, ngành Tư pháp, vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với những thành tích đã đạt, Cục Đăng ký vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì vào sáng nay (8.7) tại Hà Nội.

Cuc Dang ky giao dich bao dam don nhan Huan chuong Lao dong hang Nhi - Anh 1

Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận những thành tích đã đạt được trong 15 năm qua của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

Cụ thể, với những nỗ lực, tích cực của đội ngũ chuyên gia pháp lý của Cục đăng ký, trong 15 năm qua, pháp luật về giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm đã được xây dựng và cơ bản hoàn thiện, từ đó tạo cơ sở pháp lý cho sự ra đời của hệ thống các cơ quan có thẩm quyền quản lý và đăng ký giao dịch bảo đảm trong cả nước, góp phần cải thiện môi trường cho vay có bảo đảm, giúp nền kinh tế phát triển bền vững.

Thông qua hệ thống đăng ký, cung cấp thông tin và giao dịch bảo đảm, các cá nhân, tổ chức trong xã hội có thể dễ dàng dùng các loại tài sản để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự, cũng như có căn cứ để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia giao dịch.

Trong 15 năm qua, Cục đăng ký đã chủ trì soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành 35 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 4 Nghị định, 2 Chỉ thị, 17 Thông tư liên tịch và 12 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

Cục đã đề xuất nhiều phương án sửa đổi, bổ sung nhằm đơn giản hóa đối với một số thủ tục, từ đó có thể tiết kiệm chi phí khoảng 43% sau khi cải cách đối với nhóm thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đăng ký thế chấp tài sản là động sản…

Cuc Dang ky giao dich bao dam don nhan Huan chuong Lao dong hang Nhi - Anh 2

Với những kết quả đã đạt được, năm nay, Cục vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Ngoài những thành tích đã đạt được, Cục đăng ký vẫn cần tiếp tục phát huy để làm tốt vau trò và trách nhiệm của mình, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị Cục Đăng ký thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động nghiên cứu, xác định rõ định hướng phát triển của Cục trong 10-15 năm tiếp theo, qua đó xây dựng, nâng tầm và khẳng định hình ảnh, thương hiệu của Cục.